Welcome Guest, | Login

SSLC PUBLIC EXAM SCHOOL TOPPERS 2013-2014
Keerthanaa R
School First
487/ 500
2 Centum
  MATHS  SCIENCE 
Josephine Aarthy V
School First
487/ 500
1 Centum
  MATHS 
Vinothini K
School Second
484/ 500
 
Raj Kumar G
School Third
481/ 500
1 Centum
  SOCIAL SCIENCE 
Hari Raam N R
School Third
481/ 500
 
 


CENTUM IN MATHS
Keerthanaa R
487/ 500
Josephine Aarthy V
487/ 500
Ranjitha R
464/ 500
 

CENTUM IN SCIENCE
Keerthanaa R
487/ 500
Mani Priya S
459/ 500
Janaki R
449/ 500
 

CENTUM IN SOCIAL SCIENCE
Raj Kumar G
481/ 500
 

REMARKABLE WIN
Bhava Dharini R
480/ 500
Arun Kumar R
472/ 500
Mohamer Tharik A
472/ 500
Dharzhini G
471/ 500
Aljecira Banu A
470/ 500
Kevin Christopher C
468/ 500
Dhurga Devi A
467/ 500
Dhivya S
465/ 500
Bhavatharani T
463/ 500
Aravind Surya X
458/ 500
Om Prakash K
453/ 500
Dhana Priya M
453/ 500
Yuvarani P
452/ 500
Praveenaah R
451/ 500
Deva Dharshini D
449/ 500
Dhivya C
448/ 500
Abishek S
447/ 500
Bhuvaneswaran K
447/ 500
Riyasdeen B
446/ 500
Dhivya R
426/ 500
Antony Androw S
426/ 500
Aswathi S
424/ 500
Salman Nawaz S
422/ 500
Sathish Kumar S
420/ 500
Sudhambal S
418/ 500
Shrinithi B S
416/ 500
Srinivasan N
411/ 500
Rohini B
408/ 500
Ajith D
406/ 500
Rahamath Nisha A
401/ 500
Buvaneswari R
394/ 500
Hari Krishnan B
386/ 500
Akileshwar M
385/ 500
Viswanathan K
383/ 500
Edwin Joel A
380/ 500
Kayal Vizhi K
367/ 500
Dharshini A S
346/ 500